สแกน QR Code แต่ละบูธเพื่อแลกของที่ระลึก
ล่ารางวัล
QR Code ของฉัน
Rally
Rally check in
Rally
Rally rally 1
Rally
Rally rally 2
Rally
Rally rally 3
Rally
Rally rally 4
Rally
Rally rally 5
Rally
Rally rally 6
Rally
Rally rally 7
Rally
Rally rally 8
Rally
Rally rally 9
Rally
Rally rally 10
Rally
Rally redeem