สับปะรดภูแลเชียงราย

สับปะรดภูแลเชียงราย หมายถึง สับปะรดในกลุ่มควีน ปลูกในตำบลนางแล ตำบลท่าสุด และตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะผลเล็ก เปลือกค่อนข้างหนา เมื่อสุกเปลือกจะมี สีเหลืองหรือเหลืองปนเขียว เนื้อสีเหลือง กรอบ กลิ่นหอม แกนสับปะรดกรอบรับประทานได้ รสหวานปานกลาง

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ หมายถึง ข้าวที่ได้จากการแปรรูปข้าวเปลือก พันธุ์เจ๊กเชย ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองและเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงปลูกในฤดู นาปี ในพื้นที่อำเภอ เสาไห้ อำเภอเมือง อำเภอหนองแซง อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแค อำเภอหนองโดน และกิ่งอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เมื่อหุงสุกจะร่วนเป็นตัวไม่เกาะกันเป็นก้อน หุงขึ้นหม้อ ข้าวสุกจะนุ่ม ไม่แฉะ ไม่แข็งกระด้าง ไม่เหนียวเละ ไม่ยุบตัวเมื่อเป็นข้าวราดแกง ไม่บูดง่ายแม้ ทิ้งไว้เย็นข้ามวัน ข้าวเก่าเมื่อนำมาหุงไม่มีกลิ่นสาบ

ส้มโอนครชัยศรี

ส้มโอนครชัยศรี หมายถึง ส้มโอพันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ซึ่งปลูกในอำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑลของจังหวัดนครปฐม

แห้วสุพรรณ

แห้วสุพรรณ หมายถึง แห้วพันธุ์จีน ผลมีลักษณะกลมคล้ายหอมหัวใหญ่ มีรสชาติ หวาน มัน เนื้อแน่นกรอบสีขาว ซึ่งผลิตในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอศรีประจัน จังหวัดสุพรรณบุรี

ชาเชียงราย

ชาเชียงราย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ชาเขียวและชาอู่หลง ที่ได้จากพันธุ์ชาอัสสัม และพันธุ์ชาจีน โดยปลูกและผลิตตามกรรมวิธีเฉพาะตามหลักการผลิตชา ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่ลาว อำเภอ แม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอเชียงแสน ของจังหวัดเชียงราย

ศิลาดลเชียงใหม่

ศิลาดลเชียงใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อหินที่ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ทำขึ้นจากเนื้อดินดำหรือดินผสมกับดินดำ ตกแต่งด้วยเคลือบขี้เถ้าธรรมชาติ เผาที่อุณหภูมิสูงในบรรยากาศการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ตามกรรมวิธีที่สืบทอดต่อกันมา

ข้าวศรีแสงดาว ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้(ร้อยเอ็ด)

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ หมายถึง ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมที่ไวต่อแสง คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105และ พันธุ์ กข 15 ซึ่งปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในฤดูนาปี และมีกลิ่นหอมตาม ธรรมชาติ เมล็ดข้าวยาว เรียว ข้าวสารมีเมล็ดใสและแกร่ง ข้าวสุกมีความหอม และนุ่ม

ผ้าไหมยกดอกลำพูน

ผ้าไหมยกดอกลำพูน หมายถึง ผ้าไหมที่ทอยกลวดลายให้สูงกว่าผืนผ้า โดยการเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้น เพื่อให้เกิดลวดลาย โดยใช้ตะกอลอย และใช้เส้นไหมตีเกลียวเป็นทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่งรวมทั้งมีเส้นไหมเพิ่มพิเศษในการทอยกให้เกิดลวดลาย ตามกรรมวิธีที่ปราณีตที่เป็นมรดกทางหัตถกรรมที่ถ่ายทอดสืบกันมา และผลิตในจังหวัดลำพูน

กล้วยไข่กำแพงเพชร

กล้วยไข่กำแพงเพชร หมายถึง กล้วยไข่ที่มีรสชาติหวาน เนื้อกล้วยมีสีครีมอมส้ม เนื้อแน่น เปลือกบาง ผลมีขนาดกลางและเล็ก ซึ่งปลูกในเขตพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร

ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน

ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน หมายถึงลำไยอบแห้งที่มีสีเหลืองทอง เนื้อหนาแห้งสนิทไม่ติดกัน มีรสชาติหวาน และมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเป็นลำไยพันธุ์ดอกที่ปลูกและผ่านกรรมวิธีการอบแห้งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ไนน์ แทมมะรินด์ เพชรบูรณ์

มะขามหวานเพชรบูรณ์ พันธุ์ศรีชมภู นำมาอบแห้งแกะเมล็ด รสธรรมชาติ กินง่าย อร่อยเพราะทำเป็นแพคชิ้น 

 

ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง

ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง หมายถึง ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีรสชาติหวานนุ่ม สีของเนือสีชมพูเข้มคล้ายสีทับทิมจนถึงสีแดง ผิวผลนิ่มดังกำมะหยี่ ซึ่งปลูกใน พื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (ศรีสะเกษ)

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ หมายถึง ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมที่ไวต่อแสง คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์ กข 15 ซึ่งปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในฤดูนาปี และมีกลิ่นหอมตาม ธรรมชาติ เมล็ดข้าวยาว เรียว ข้าวสารมีเมล็ดใสและแกร่ง ข้าวสุกมีความหอม และนุ่ม

ข้าวแต๋นลำปาง (ข้าวแต๋นธานี)

ข้าวแต๋นลำปาง ข้าวแต๋นลำปาง หมายถึง ข้าวเหนียวทอดกรอบราดด้วยน้ำแตงโม ที่ผลิตในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ด้วยกรรมวิธีพิเศษตามภูมิปัญญาของชาวบ้านจังหวัดลำปาง

ข้าวแต๋นลำปาง

ข้าวแต๋นลำปาง หมายถึง ข้าวเหนียวทอดกรอบราดด้วยน้ำอ้อย ที่ผลิตในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ด้วยกรรมวิธีพิเศษตามภูมิปัญญาของชาวบ้านจังหวัดลำปาง

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง หมายถึง ข้าวเจ้าพันธุ์สังข์หยด เป็นข้าวเจ้าพื้นเมืองพันธุ์เบาข้าวนาสวน ไวต่อช่วงแสง ปลูกฤดูนาปีในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง เมล็ดข้าวเรียวเล็ก อ่อนนุ่ม เมื่อขัดสีเมล็ดจะมี สีชมพู มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีคุณค่าทาง โภชนาการสูง

พริกไทยจันท์

พริกไทยจันท์ หมายถึง พริกไทยแห้งชนิดเม็ดและป่น ที่มีรสชาติเผ็ดร้อน กลิ่นหอมฉุน เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งผลิตจากพริกไทย 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี และพันธุ์คุชชิ่ง ที่ปลูกและแปรรูปในพื้นที่ 10 อำเภอ ของจังหวัดจันทบุรี

น้ำหมากเม่าสกลนคร

น้ำหมากเม่าสกลนคร หมายถึง เครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสชาติหวาน อมเปรี้ยว เจือฝาด ได้จากการบีบ อัด ผลหมากเม่าหลวงสุก และผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้ น้ำหมากเม่าแท้ น้ำหมากเม่าพร้อมดื่ม และน้ำหมากเม่าเข้มข้น ซึ่งผลิตในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร

สับปะรดบ้านคา

สับปะรดบ้านคา หมายถึง สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย รสหวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น มีกลิ่นหอม เนื้อละเอียด หนานิ่ม มีตาผลค่อนข้างตื้น เมื่อปอกเปลือกแล้วตาผลจะติดออกไปกับ เปลือก ปลูกในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจอมบึง อำเภอปากท่อ อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว

มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีทรงผลกลมรีเหมือนหัวลิง ก้นผลเป็นจีบ 3จีบ ชัดเจน ผิวเปลือกมีสีเขียวน้ำของมะพร้าวหอมหวานมีกลิ่นหอมเป็นอัตลักษณ์ เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ของ จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ได้รับอิทธิพลด้านความชื้นในบรรยากาศสม่ำเสมอ เจริญเติบโตได้ดี ที่สำคัญกลิ่นของน้ำมีความหอมคล้ายกลิ่นใบเตย

ข้าวไร่ดอกข่าพังงา

ข้าวไร่ดอกข่าพังงา หมายถึงข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่มีสีน้ำตาลแดงอมม่วง สีแดง หรือสีแดงแกมขาว เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง เมล็ดเรียวยาว เมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย หุงขึ้นหม้อ ไม่แข็ง รสชาติอร่อย ปลูกในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ไข่เค็มไชยา

ไข่เค็มไชยา หมายถึงไข่เค็มที่ผลิตจากไข่เป็ดที่ได้จากเป็ดที่เลี้ยงในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผลิตเป็นไข่เค็มด้วยกรรมวิธีพิเศษตามภูมิปัญญาของคนไชยา