banner

IP Champion

สาขาลิขสิทธิ์

IP Champion
บริษัท เจ็ตสกี เวิลด์คัพ กรังด์ปรีซ์ จำกัด


ผลงาน


ชื่อผลงาน WGP#1 WORLD CUP 2021   ประเภทงาน โสตทัศนวัสดุ

เลขทะเบียนข้อมูล  ส.016984   เลขคำขอ 418097     วันที่ยื่นคำขอ 8 มิถุนายน 2565

รายละเอียดผลงาน เทปบันทึกภาพการแข่งขัน และการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเจ็ตสกี มาปรับสร้างเป็นแบรนด์ทัวร์นาเม้นท์ 


รายละเอียดธุรกิจ


 • จัดการแข่งขันเจ็ตสกี WGP#1 World Cup และเป็นรายการอันดับที่ 1 ของโลก
 • เผยแพร่การแข่งขันเจ็ตสกีทั้งในและต่างประเทศ 


การเติบโตทางธุรกิจ


 • เผยแพร่การจัดแข่งขันเจ็ตสกี 120 ประเทศทั่วโลก และมีผู้รับชมกว่า 500 ล้านคน
 • สร้างรายได้ให้กับประเทศ 5,132 ล้านบาท

   1) รายได้จากการจัดแข่งขัน 2,426 ล้านบาท (ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า)

   2) รายได้จากการท่องเที่ยว 2,706 ล้านบาท


การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา


 • ได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในไทย
 • ยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริดไปยัง 29 ประเทศทั่วโลก
 • ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ทั่วโลก 


จุดเด่น


 • ใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าในการเผยแพร่รายการแข่งขันเจ็ตสกีทั่วโลก
 • ต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมสินค้าที่เกี่ยวกับการจัดแข่งขัน เช่น ชุดกีฬา หมวกกีฬา เป็นต้น
 • การจัดแข่งขันเจ็ตสกีมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกีฬาในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา