บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

-

โอ๊คลินเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย

- โอ๊คลินเครื่องกําจัดขยะเศษอาหารด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ - ลดปริมาณขยะเศษอาหารได้ 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง - ผลลัพธ์ที่ได้คือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง - ระบบการกําจัดกลิ่นแบบนาโน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม -รองรับขยะเศษอาหารหลากหลาย เช่น ผักผลไม้ ขนมปัง เนื้อสัตว์ ข้าว อาหารแกง กระดาษทิชชู่ เป็นต้น 

บริษัท คีอะพัซ จำกัด

- ผ้าที่ออกแบบลวดลายจากวัสดุธรรมชาติ (เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตสินค้าอื่นๆ - ออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งลวดลายและวัสดุที่นำมาใช้

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-

มหาวิทยาลัยทักษิณ

[]

MAC BAT

อุปกรณ์จ่ายพลังงานซึ่งประกอบด้วย Supercapacitors เพื่อทดแทนแบตเตอรี่เดิม (lead acid) น้ำหนักเบา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอายุการใช้งานยาวนาน

บริษัท บ้านออฟฟิศ เทคโนโลยี จำกัด.

อุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ารถยนต์ โดยมีคุณสมบัติช่วยให้ระบบไฟฟ้ารถยนต์มีความเสถียร และระบบต่างๆ ในรถยนต์สามารถทำงานถูกต้องเม่นยำ ส่งผลให้สามารถเพิ่มอัตราเร่ง เพิ่มแรงม้า ประหยัดเชื้อเพลิง ลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ลดควันดำ ของระบบเครื่องยนต์ และยืดอายุแบตเตอรี่ได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-

มหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[]

คุณพงษ์ธร ปัทมจินตธำรง

แผ่นผนังด่วนสำเร็จรูปเสริมแรง แผ่นผนังที่ผลิตขึ้นจากวัสดุที่ประกอบด้วย โฟมความหนาแน่นสูง วัสดุซิเมนต์เสริมแรงที่ใช้ประกบเป็นผนัง และ ยังเสริม ความแข็งแรงโดยใส่โครงเหล็กรีด เย็นขึ้นรูปรอบแผ่นผนังเพื่อใช้ในการรับ แรงกดจึงสามารถรับน้ำหนักได้

ดร.คมเพรช ปักคำวงษ์สังข์

เป็นทุ่นลอยที่สามารถบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยมี หลักการทำงานของระบบ คือ จะใช้พลังงานของอิเล็กตรอน ในการทำปฏิกิริยา กับสารประกอบในน้ำเสียทำให้เกิดการแยกตัวเป็นตะกอนอินทรีย์ จึงไม่ก่อ ให้เกิดก๊าซก๊าซมีเทน และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า จึงสามารถ แก้ปัญหากลิ่นเหม็น และสามารถจัดการคุณภาพน้ำได้อย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า BSG GLASS ใช้กับผลิตภัณฑ์กระจกภายนอกอาคาร กระจกตกแต่งภายใน กระจกกันภัย และบริการติดตั้งกระจกครบวงจร ควบคู่ กับการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบโจทย์การเป็นเพื่อน คู่คิดด้านกระจก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (1)

[]