สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

-

บริษัท โกไฟว์ จำกัด

โปรแกรม CRM สำหรับธุรกิจ B2B บนระบบคลาวด์ ช่วยบริหารทีมขายในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า พร้อมติดตาม Lead และอัปเดตสถานะต่างๆ จัดการดีล และไปป์ไลน์ที่เกิดขึ้น พัฒนาบนแนวคิดของ customer centric ใช้งานได้ผ่านมือถือ Android/iOS

น้ำดื่มแม็กซ์

โปรแกรมบริหารจัดการโรงงานน้ำดื่ม ประเภท SMEs / รับออกแบบและพัฒนา Software : ERP สำหรับบริหารจัดการ โรงงานน้ำดื่ม 

อาทิเช่น การบริหารคลังสินค้า , การผลิต ,การขาย ,การควบคุมคุณภาพ ,การซ่อมบำรุง ,การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

โทร : 090-892-6254

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[]

PiPPER STANDARD พิพเพอร์ สแตนดาร์ด

สินค้าทำความสะอาด ด้วยพลังธรรมชาติจากสับปะรด เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวใน ประเทศไทย ด้วยการรับรองสิทธิบัตรรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท กิ๊ฟเต็ด จำกัด

การนำเอาเทคโนโลยี อ๊อกเมนเต็ด เรียลลิตี้ มาประยุกต์ใช้กับกรอบรูป จากที่มีแค่ รูปภาพ 2 มิติธรรมดา ให้มีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์ และเปลี่ยนจากภาพ ธรรมดา ให้สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบของ ไฟล์ต่างๆ เช่น วีดีโอ, ภาพ2มิติ, ภาพ3มิติ พร้อมมีเสียง ภายใต้ภาพเพียงภาพเดียว ทำให้เกิดเป็นกรอบรูปแบบใหม่ ที่สามารถสแกนดูข้อมูลด้านใน เมื่อไหร่ก็ได้ เป็นการต่อยอดและสร้างสรรค์ กรอบรูปให้มีความแปลกใหม่ แก้ไข ความจำเจสำหรับกรอบรูปแบบเดิม ๆ

บริษัท ฟาร์มดี เอเชีย จำกัด

โรงเรือนเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ประกอบด้วยโครงสร้างโรงเรือน ภายในมีชั้น วางก้อนเห็ด และติดตั้งระบบแสงเทียมสีม่วง โดยมีพัดลมติดตั้งเพื่อระบาย ความร้อนและถ่ายเทอากาศ มีอุปกรณ์ผลิตหมอกติดตั้งเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับ ภายในโรงเรือนเพาะเห็ด มีตู้ควบคุมที่ ทำหน้าที่ กำหนดค่าและควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ของอากาศภายในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยการ ควบคุมจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติ และเชื่อมต่อการทำงานของระบบการติดต่อ สื่อสารผ่านคลาวน์เซิฟเวอร์ เพื่อทำหน้าที่รับส่งข้อมูลไปยังเว็บ แอพพลิเคชั่น บนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งาน

คุณกิตติพงษ์ ปงผาบ

การนำเศษหนังมาพัฒนาโดยใช้เทคนิค กลัด ลิ้ม ร้อย ในการออกแบบเอา เศษหนังชิ้นเล็กๆมากลัดด้วยมือต่อๆกันจนกลายเป็นหนังผืนใหญ่ ใช้แนวคิด PATTERN แบบ MODULAR จนเกิดเป็น FORM ที่สร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ เรียกได้ว่าเป็นงาน CRAFT ใช้ในอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี

บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ระบบและวิธีการบันทึกการทำธุรกรรมแบบบาลานซ์บล็อคเชน (BALANCE BLOCK CHAIN) ประกอบด้วย การทำธุรกรรมทางบัญชี (TRANSACTION) ของบล็อกก่อนหน้าไปยังบล็อกถัดไปโดยจะทาการโอนข้อมูลไปยังบล็อกถัดไป และเป็นความสัมพันธ์โดยรวมของหลายผู้ใช้กับธุรกรรมหลายรายการที่รวมอยู่ใน บล็อคเชน (BLOCKCHAIN) โดยธุรกรรมของบล็อกก่อนหน้าไปยังบล็อกถัดไป จะต้องทำการคำนวณและการใช้เวลาการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของ บล็อกก่อนหน้าเพื่อให้ได้รับการอนุมัติสาหรับบล็อกถัดไป โดยหลักการนำไปใช้เพื่อให้มีการบริการจัดการการจัดเก็บข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายธุรกิจ ที่มีหลักการของ Distribute ledger technology และ Cryptography จะช่วยให้การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล รวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของข้อมูล

คุณสมชาย หัชลีฬหา

e-Wallet เป็นโปรแกรมสำหรับการใช้งานทางธุรกิจที่ผสมผสานทั้งการขายตรง การค้าปลีก-ค้าส่ง และการค้าขายออนไลน์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ถือเป็น Business Model รูปแบบใหม่ และโดยสามารถชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถเชื่อมธุรกิจเข้าสู่รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการค้าขายออนไลน์ และแพลตฟอร์มโปรแกรมที่สร้างขึ้นและมุ่งเน้นในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภคสินค้าภายในชุมชน

บริษัท โพส อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

หน่วยจ่ายกลางถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากหน่วยงานหนึ่งในโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางรวบรวมเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้งานแล้วเข้าสู่กระบวนการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อก่อนนำไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1)

-