showcase

SCG Floating Solar Solutions

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจร พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน

SCG Floating Solar Solutions

การเลือกใช้พลังงานสะอาดหมายถึงการใช้พลังงานที่ไม่สร้างมลพิษในกระบวนการผลิตนั้น นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นอีกวิธีในการสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยโซลาร์เซลล์เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยม ซึ่งในประเทศไทยมีการใช้โซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน ติดตั้งบนหลังคา และติดตั้งบนผิวน้ำ ซึ่งธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมทุ่นลอยน้ำสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทย โดยติดตั้งที่บ่อเก็บน้ำภายในโรงงานของเอสซีจีในปี 2561 เป็นที่แรก​

สำหรับตัวทุ่นลอยน้ำจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรก คือ Solar Stand สำหรับยึดกับแผงโซลาร์เซลล์ ได้รับการออกแบบให้สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้หลากหลายประเภท สามารถรองรับน้ำหนักของแผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาขนาดแผ่นใหญ่ขึ้นได้ และสามารถปรับมุมองศาได้ตามพื้นที่เพื่อประสิทธิภาพการรับแสงแดดสูงสุด ส่วนที่สอง คือ ทุ่นทางเดิน ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับวิศวกรหรือผู้ใช้งานที่ต้องเดินปฏิบัติงาน ตรวจสอบ หรือทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ จึงออกแบบทุ่นทางเดินให้มีแรงลอยตัวเหนือผิวน้ำมากกว่าทุ่นในท้องตลาดทั่วไป ทำให้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ผู้ปฏิบัติงานสามารถยืนและเดินได้อย่างมั่นคง ที่สำคัญคือ ช่วยป้องกันปัญหาทุ่นจมน้ำและไม่มั่นคงในเวลาเดินหรือปฏิบัติงาน ซึ่งวิศวกรหรือผู้ใช้งานอาจเกิดอันตรายได้​

นอกจากนี้ทีมงานยังพัฒนาระบบยึดตัวทุ่นแบบพิเศษที่แข็งแรง ทนทานต่อแรงดึงสูง และคำนวณการออกแบบยึดโยงทุ่นลอยน้ำทั้งหมด (Mooring and Anchoring) ให้เข้ากับพื้นที่แหล่งน้ำแต่ละแห่ง ซึ่งมีทั้งแบบสมอ และแบบยึดโยงกับชายฝั่ง เพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน รวมถึงคลื่นลมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมที่สุด​

จุดเด่นสำคัญอีกประการของโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำรุ่นล่าสุดของเอสซีจี นอกจากออกแบบให้ประกอบง่าย เพื่อประหยัดเวลาติดตั้งแล้ว ยังสามารถเลือกประกอบได้หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตั้งแต่แบบแผงโซลาร์ 1 แถวต่อ 1 ทางเดิน (one in a row), แบบแผงโซลาร์ 2 แถวต่อ 1 ทางเดิน (two in a row), และแบบแผงโซลาร์ 4 แถวต่อ 1 ทางเดิน (four in a row) ซึ่งรูปแบบของการติดตั้งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งหากใช้แบบจำนวนแถวแผงโซลาร์มากก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้ง​

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ความยั่งยืนเพื่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม​


คุณพิสันติ์ได้แนะนำถึงการเลือกใช้โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำเป็นแหล่งพลังงานว่า “สำหรับผู้ที่มีแหล่งน้ำอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นบ่อเก็บน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่อื่น ๆ เช่น ทะเลสาบ หรือเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า พื้นที่ว่างของท่านสามารถสร้างมูลค่าด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ สำหรับนำกลับมาใช้งานภายในโรงงานหรือองค์กร ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและเป็นการช่วยกันสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย”​