IP SEMINAR

เสวนาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับ Spearker ชื่อดัง

จากวงการธุรกิจ ศิลปิน การกีฬา และนวัตกรรม

Seminar Program

01 ยุคนี้ต้อง NFT Art โอกาสสร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อน Soft Power ประเทศ

เพิ่มศักยภาพการค้าไทยผ่าน soft power ต่อยอดลิขสิทธิ์เชิงพาณิชย์ผ่าน NFT Art

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา 13.30 - 16.00 น.

เวทีกลาง บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป

367

Speakers :

75
Mr. Andres Guadamuz
75
Ms. Ijeoma Unachukwu
75
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา
75
คุณธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์
75
คุณดอยธิเบศร์ ดัชนี
75
คุณสุดเขต บริบูรณ์ศรี
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

02 เกมส์ มีดี เกมส์ มันส์ดี

วงการที่แฝงไปด้วยผลงานสร้างสรรค์นับไม่ถ้วน

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 14.30 น.

ห้อง 2 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป

367

Speakers :

75
คุณศรุต วานิชพันธุ์
75
คุณศรุต ทับลอย
75
คุณเทอดธรรม ไทยเวสน์
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

03 อีกระดับของเจ็ตสกีไทยในเวทีโลก

เพียงคุณให้ความสำคัญกับ IP ตลาดโลกก็แค่เอื้อม

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา 14.30 - 16.00 น.

ห้อง 1 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป

367

Speakers :

75
คุณปริเขต สืบสหการ
75
คุณนาคร ศิลาชัย
75
คุณนพดล ทรัพย์หมื่นแสน
75
คุณภเชศ จารุมนต์
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

04 Motorsport ครบเครื่องเรื่อง IP

ประสบการณ์ตรงจากตัวจริงวงการมอเตอร์ไซค์แข่ง

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา 10.00 - 12.00 น.

ห้อง 1 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป

367

Speakers :

75
คุณอารักษ์ พรประภา
75
ดร.ภาวัต กัลล์ประวิทธ์
75
คุณรัฐภาคย์ วิไลโรจน์
75
คุณก้อง สมเกียรติ จันทรา
75
คุณภเชศ จารุมนต์
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

05 สิทธิบัตรกับการส่งเสริมธุรกิจในยุคดิจิทัล

กลไกและหัวใจสำคัญในการขอรับสิทธิบัตรในนวัตกรรมดิจิทัล ในยุคธุรกิจดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา 10.00 - 12.00 น.

ห้อง 2 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป

367

Speakers :

75
ดร.นันทน อินทนนท์
75
ดร.สันต์ ไชยธีระพันธ์
75
ดร.ภัทรพร เย็นบุตร
75
นายวิชิต ผาดไธสง
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

06 ใครว่า "โลโก้" ไม่สำคัญ

ความคุ้มครองที่แข็งแรง คือ แต้มต่อทางธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 - 14.30 น.

ห้อง 1 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป

367

Speakers :

75
คุณมิตรดนัย สถาวรมณี
75
คุณสารภี ยวดยง
75
คุณภานุวัฒน์ กาทอง
75
คุณประภาสิริ ดลบันดาลโชค
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

07 เรื่องวุ่นๆ ของคนคอดนตรี

ลิขสิทธิ์ไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา 14.30 - 16.00 น.

ห้อง 1 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป

367

Speakers :

75
คุณเดย์ Thaitanium
75
คุณจิรศักดิ์ วัฒนาพุทธากร
75
คุณภานุวัฒน์ กาทอง
75
คุณภเชศ จารุมนต์
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

08 GI สินค้าที่เชฟมิชิลินมั่นใจ

รังสรรค์เมนูเด็ดจากวัตถุดิบคุณภาพ 

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา 10.00 - 12.00 น.

ห้อง 1 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป

367

Speakers :

75
คุณธิติฏฐ์ ทัศนาขจร
75
คุณกนิดา เสนีย์
75
คุณรวิสรา วราศิลป์
75
คุณประภาสิริ ดลบันดาลโชค
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

09 Soft Power ทางออกประเทศไทย จริงหรือ?

การสร้างภาพยนตร์ มันลึกกว่าที่คุณคิด 

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา 10.00 - 12.00 น.

ห้อง 2 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป

367

Speakers :

75
คุณอภิชาติ์ หงษ์หิรัญเรือง
75
คุณวรัญญา สุวรรณสิงห์
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

10 ความท้าทายในวงการแฟชั่น

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว IP จะตามทันหรือไม่


 10 กรกฎาคม 2565 : 13.00 - 14.30 น.


ห้อง 1 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป

367

Speakers :

75
คุณบดินทร์ อภิมาน
75
คุณลินดา เจริญลาภ
75
คุณจิราภรณ์ พึ่งเกษม
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

11 Digital Art – The Future is HERE

อนาคตงานศิลปะ กับความคุ้มครองลิขสิทธิ์คู่ขนาน

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา 14.30 - 16.00 น.

ห้อง 2 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป

367

Speakers :

75
October29
75
P7
75
Oreo Jimnom
75
คุณเทอดธรรม ไทยเวสน์
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม