IPAC ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้บริการอะไรบ้าง

เป็นเพื่อนคู่คิดพร้อมตอบคำถามในทุกข้อสงสัย ทุกมิติ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท สามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรีที่ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

บริการระบบวิเคราะห์แนวโน้มสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก เพื่อดูแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจ ช่วยในการตัดสินใจเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือต่อยอดจากนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว

Facebook : IPAC
LineOA : @ip_ipac
Instagram : ip_ipac
Twitter : @ip_ipac

ผลการลงทะเบียน IP Advisory

วันที่
เวลา
โต๊ะที่

ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา