Schedule of IP FAIR 2022 "Muldiverse"

9:00am ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
10:00am รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาถึงอาคารสยามสเคป
10:00am รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมงานบริเวณชั้น 1 อาคารสยามสเคป
10:10am รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาถึงพิธีกรกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่ช่วงพิธีการ บริเวณพิธีชั้น 9 อาคารสยามสเคป
10:13am รับชมวิดีทัศน์เปิดงาน IP Fair 2022
10:15am รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงาน
10:25am รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล IP Champion 2022 และถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัลร่วมกับผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา
10:33am พิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นสักขีพยาน
10:40am รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
10:45am รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมงานบริเวณชั้น 9
10:55am รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
1:00pm สัมมนาหัวข้อ Motorsport ครบเครื่องเรื่อง IP ห้อง 1 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
1:00pm สัมมนาหัวข้อ ยุคนี้ต้อง NFT Art โอกาสสร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อน Soft Power ประเทศ เวทีกลาง บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
1:00pm สัมมนาหัวข้อ เกมส์ มีดี เกมส์ มันส์ดี ห้อง 2 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
2:30pm สัมมนาหัวข้อ อีกระดับของเจ็ตสกีไทยในเวทีโลก ห้อง 1 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
10:00am สัมมนาหัวข้อ สิทธิบัตรกับการส่งเสริมธุรกิจในยุคดิจิทัล ห้อง 2 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
1:00pm สัมมนาหัวข้อ ใครว่า "โลโก้" ไม่สำคัญ ห้อง 1 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
2:30pm สัมมนาหัวข้อ เรื่องวุ่นๆ ของคนคอดนตรี ห้อง 1 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
4:30pm วง Kathanhan เวทีกลาง บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
5:00pm สุรศักดิ์ Band เวทีกลาง บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
5:30pm วงพราว เวทีกลาง บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
10:00am สัมมนาหัวข้อ GI สินค้าที่เชฟมิชิลินมั่นใจ ห้อง 1 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
10:00am สัมมนาหัวข้อ Soft Power ทางออกประเทศไทย จริงหรือ? ห้อง 2 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
1:00pm สัมมนาหัวข้อ ความท้าทายในวงการแฟชั่น ห้อง 1 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
1:00pm สัมมนาหัวข้อ Digital Art – The Future is HERE ห้อง 2 บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
4:00pm วง Yes In deed เวทีกลาง บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
4:30pm วง Happy Meal เวทีกลาง บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
5:00pm วง DS.RU Band เวทีกลาง บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
5:30pm วง Econ band (TU) เวทีกลาง บริเวณชั้น 9 อาคารสยามสเคป
FAIR 2022 MULDIVERSE

8 - 10 JULY 2022 @SIAM SCAPE BANGKOK