ประชุม/สัมมนา/อบรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2566

seminar

สร้างแบรนด์ไทยไปตลาดโลก

ผู้บรรยาย

 • คุณเคสิยาห์ ชุมพวง เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้า Keziah
 • คุณวจนะ ชุมพวง เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้า Keziah
 • คุณโสรัจ มหรรณพกุล เจ้าของ Grainey
 • คุณประภาสิริ ดลบันดาลโชค นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 19 สิงหาคม 2566
เวลา : 11.00 - 12.00 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall
seminar

ห่วงโซ่มูลค่างานศิลป์ : จากผืนผ้าใบสู่เวทีสร้างมูลค่าเงินล้าน (Trendy Gallery)

ผู้บรรยาย

 • คุณทรงศีล ทิวสมบุญ (Nine Lives)
 • คุณดอกอ้อ ใจตั้ง (Trendy)
 • คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ (Art Tank)
 • คุณศิริลักษณ์ รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 19 สิงหาคม 2566
เวลา : 13.00 - 14.30 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall
seminar

พากษ์อย่างไร ให้แบรนด์คุณแข็งแรง

ผู้บรรยาย

 • คุณธนทร ศิริรักษ์ Voice Actor นักลงเสียง
 • คุณกฤตย สุขวัฒก์ Voice Actor นักลงเสียง
 • คุณพิชิตชัย โพธิ์ศิริ นักพากย์+สอนพากย์
 • คุณเขมะศิริ นิชชากร ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 19 สิงหาคม 2566
เวลา : 14.30 - 15.30 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall
seminar

ดนตรีกระแส IP ไม่มีตกยุค

ผู้บรรยาย

 • คุณว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์
 • คุณนิทัศน์ คมขำ (นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA)
 • คุณกนกพร ปรัชญาเศรษฐ (CCO of Tencent Thailand)
 • คุณไรวินท์ รุจิเรข นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 19 สิงหาคม 2566
เวลา : 16.00 - 17.00 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall