ประชุม/สัมมนา/อบรม

วันที่ 20 สิงหาคม 2566

seminar

Trend การออกแบบในยุค AI

ผู้บรรยาย

  • คุณอินทรธนู ฟ้าร่มขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คุณศรัญญา สืบค้า Chief Executive Officer & Founder Number 24 Co., Ltd. Authorized Shutterstock Partner
  • คุณภเชศ จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 20 สิงหาคม 2566
เวลา : 11.00 - 12.00 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall
seminar

ศิลปินไทยสร้าง IP ไกลสู่ต่างประเทศ

ผู้บรรยาย

  • คุณอรุษ เอ่งฉ้วน (Apolar)
  • คุณเศรษฐพร ก่อวาณิชกุล (Painterbell)
  • คุณกนต์ธร เตโชฬาร (Art of Hongtae)
  • คุณทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 20 สิงหาคม 2566
เวลา : 14.00 - 15.00 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall
seminar

สร้างเงินง่ายๆ ด้วย LINE Sticker

ผู้บรรยาย

  • คุณณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ ครีเอเตอร์สติกเกอร์ “หมาจ๋า”
  • คุณลลิดา ธนานุประดิษฐ์ “Smaisiam”
  • คุณเขมะศิริ นิชชากร ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ผู้ดำเนินรายการ)

วันที่ 20 สิงหาคม 2566
เวลา : 15.00 - 16.00 น.
สถานที่ : สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ห้อง : Hall